Retail Guide

City

Marukai Wholesale Mart Dillingham

2310 Kamehameha Hwy.
Honolulu, HI 96819-4531


Phone: 808-845-5051
Fax: 808-841-2379
Website

Category Label
Junmai
Masumi “Okuden Kantsukuri” Mirror of Truth
Miyasaka “Yawaraka Junmai” Sake Matinee
Tedorigawa “Yamahai Junmai” Silver Mountain
Sohomare “Tokubetsu Kimoto” Heart and Soul
Ginjo
Dewazakura “Oka” Cherry Bouquet
Dewazakura “Dewasansan” Green Ridge
Dewazakura “Izumi Judan” Tenth Degree
Kokuryu “Tokusen” Crystal Dragon
Kokuryu “Junmai Ginjo” Black Dragon
Seitoku “Junmai Ginjo” Trapeza
Seitoku “Genshu” Trapeza—Cask Release
Koshi no Kanbai “Sai” Blue River
Daiginjo
Masumi “Yumedono” Mansion of Dreams
Dewazakura “Daiginjo” Mountain Cherry
Masumi “Nanago” Seventh Heaven
Dewazakura “Yukimanman” Snow Country
Kokuryu “Ryu” Gold Dragon
Dewazakura “Ichiro” Abbey Road
Akitabare “Suirakuten” Junmai Daiginjo Heaven of Joyous Delight
Sohomare “Kimoto Junmai Daiginjo” Tuxedo
Seitoku “Daiginjo” Prince of Peace
Dewazakura “Junmai Daiginjo Genshu” Captain’s Table
Speciality
Kamoizumi “KomeKome” Happy Bride
Dewazakura “Sarasara Nigori” Sarasara
Shochu
Yama no Mori (Barley) Mountain Guardian
Iki (Barley)
Nama Ginjo
Masumi “Arabashiri” First Run