Restaurant Guide

City

Blue Fin

7952 E. Pacific Coast Hwy.
Newport Coast, CA 92657


Phone: (949) 715-7373
Fax: (949) 715-7375
Website

Category Label
Junmai
Akitabare “Koshiki Junzukuri” Northern Skies
Hoyo “Sawayaka Junmai” Summer Breeze
Sohomare “Karakuchi” Premium Dry Sake
Sohomare “Tokubetsu Kimoto” Heart and Soul
Ginjo
Dewazakura “Dewasansan” Green Ridge
Dewazakura “Izumi Judan” Tenth Degree
Dewazakura “Omachi” Jewel Brocade
Koshi no Kanbai “Sai” Blue River
Koshi no Kanbai “Tokusen” Vanishing Point
Sohomare “Junmai Ginjo” Indigo
Daiginjo
Akitabare “Suirakuten” Heaven of Tipsy Delight
Dewazakura “Ichiro” Abbey Road
Dewazakura “Yukimanman” Snow Country
Hoyo “Kura no Hana” Fair Maiden
Kamoizumi “Junmai Daiginjo” Autumn Elixir
Kokuryu “Ryu” Gold Dragon
Koshi no Kanbai “Chotokusen” Pinnacle of Perfection
Koshi no Kanbai “Muku” Pure Realm
Kuzuryu “Daiginjo” Silk Dragon
Masumi “Yumedono” Mansion of Dreams
Sohomare “Kimoto Junmai Daiginjo” Tuxedo
Tedorigawa “Iki na Onna” Lady Luck
Tedorigawa “Mangekyo” Kaleidoscope
Speciality
Kamoizumi “KomeKome” Happy Bride
Kamoizumi “Nigori Ginjo” Summer Snow
Shochu
Iki (Barley)
Satoh (Sweet Potato) Satsuma Domain
Yama no Mori (Barley) Mountain Guardian
Nama Daiginjo
Tedorigawa “Tsuyusanzen” A Thousand Drops of Dew


Cuisine Type: Sushi