Restaurant Guide

City

Juban

207 10th Avenue
New York, NY 10011


Phone: (646) 398-9770
Website

Category Label
Junmai
Tedorigawa “Yamahai Junmai” Silver Mountain
Ginjo
Dewazakura “Izumi Judan” Tenth Degree
Koshi no Kanbai “Sai” Blue River
Koshi no Kanbai “Tokusen” Vanishing Point
Daiginjo
Tedorigawa “Yamahai Daiginjo” Chrysanthemum Meadow
Speciality
Kamoizumi “Umeshu” Umelicious
Kamoizumi “Nigori Ginjo” Summer Snow
Shochu
Satoh (Sweet Potato) Satsuma Domain
Toyonaga (Rice) Land of Plenty
Nama Daiginjo
Tedorigawa “Kinka” Gold Blossom
Futsushu
Seitoku “Bessen” Seitoku