Retail Guide

City

Fujioka's Wine & Spirits

2919 Kapiolani Blvd.
Market City Shopping Center
Honolulu, HI 96826


Phone: (808) 739-9463
Fax: (808) 737-7434

Category Label
Junmai
Akitabare “Koshiki Junzukuri” Northern Skies
Hoyo “Manamusume” Farmer's Daughter
Kuzuryu “Junmai” Nine-Headed Dragon
Masumi “Okuden Kantsukuri” Mirror of Truth
Miyasaka “Yawaraka Junmai” Sake Matinee
Sohomare “Karakuchi” Premium Dry Sake
Sohomare “Tokubetsu Kimoto” Heart and Soul
Tedorigawa “U” U-Nique!
Tedorigawa “Yamahai Junmai” Silver Mountain
Ginjo
Dewazakura “Dewasansan” Green Ridge
Dewazakura “Izumi Judan” Tenth Degree
Dewazakura “Omachi” Jewel Brocade
Dewazakura “Oka” Cherry Bouquet
Koshi no Kanbai “Sai” Blue River
Masumi “Hiyaoroshi” Sleeping Beauty
Seitoku “Junmai Ginjo” Trapeza
Sohomare “Junmai Ginjo” Indigo
Daiginjo
Dewazakura “Daiginjo” Mountain Cherry
Dewazakura “Ichiro” Abbey Road
Dewazakura “Yukimanman” Snow Country
Hoyo “Kura no Hana” Fair Maiden
Koshi no Kanbai “Muku” Pure Realm
Masumi “Yumedono” Mansion of Dreams
Seitoku “Daiginjo” Prince of Peace
Sohomare “Kimoto Junmai Daiginjo” Tuxedo
Tedorigawa “Iki na Onna” Lady Luck
Tedorigawa “Yamahai Daiginjo” Chrysanthemum Meadow
Speciality
Dewazakura “Sarasara Nigori” Sarasara
Dewazakura “Tobiroku” Festival of Stars
Kamoizumi “KomeKome” Happy Bride
Kamoizumi “Nigori Ginjo” Summer Snow
Nama Ginjo
Kamoizumi “Red Maple” 2-Year Aged Namagenshu
Masumi “Arabashiri” First Run
Nama Daiginjo
Tedorigawa “Kinka” Gold Blossom
Honjozo
Akitabare “Shunsetsu” Spring Snow